De Prijs van het Werk – 24 nov 2012

de Volkskrant – zaterdag 24 november 2012
Door Rutger Bregman

Een artikel van Rutger Bregman dat aan het denken zet: ‘Nederlanders bezwijken onder de flexibilisering –  de Prijs van het Werk’. Brugman zoemt in dit artikel in op de gevolgen van het steeds drukkere en – gedwongen – meer flexibele bestaan van de werkende Nederlander.
Bregman signaleert dat werknemers steeds meer worden gezien als economische eenheden die zo efficiënt mogelijk moeten worden ingezet. We hebben het drukker, het onderscheid tussen werk en vrije tijd vervaagt en daar komt nog bij dat men steeds minder het gevoel heeft een zinvol onderdeel van een gemeenschap te zijn.
De desastreuze gevolgen hiervan schetst Bregman aan het eind van het artikel: Nederlanders zijn jaar in jaar uit, al zo’n drie decennia achter elkaar, minder in staat van ‘het goede leven’ te genieten. Natuurlijk maakt werk daar een belangrijk onderdeel van uit. Maar minder vrije tijd en minder zekerheid betekenen minder verwondering, minder zorg voor elkaar, minder vriendschap, minder saamhorigheid en minder genieten.’
Dat moet toch anders kunnen…

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *