Auteursarchief: jacinta

Zin houden in je werk – nov 2019

ZIN houden in je werk – Godelieve Meeuwissen
BigBusiness Publishers 2017

Een helder geschreven boek over Zin houden in je werk voor jezelf, voor je team en voor je organisatie. Vanuit kennis van je kwaliteiten en valkuilen, met het stellen van heldere doelen en passende (werk)vormen. Aan die laatste twee wil het in de praktijk nogal eens ontbreken, en daar valt nog heel veel winst te behalen…

Demotie: het teruggaan van een hogere functie naar een lagere – september 2019

uit de Volkskrant, 18 september 2019  ‘Stap terug in je carrière, is dat geen afgang’ door Madelon Meester

We hebben in ons hoofd dat we ons continu omhoog moeten bewegen op de maatschappelijke ladder. Doen we dat niet, dan voelt dat als falen.

‘Vreemd eigenlijk, zegt HR-adviseur Richard Jongsma, die onder meer de boeken Demotieverhalen en Demotie – Het allerlaatste taboe doorbroken schreef . ‘In de sport weet iedereen: je kunt niet altijd topprestaties leveren. Carrières van topsporters duren hooguit tien tot vijftien jaar. Dan is het toch merkwaardig om bij een loopbaan van zo’n veertig, vijftig jaar te verwachten dat iemand succes op succes stapelt? Dat kan gewoon niet.’

En even verderop in dit artikel: ‘Als er anders met een demotie wordt omgegaan, als het in goede harmonie tussen werkgever en werknemer gebeurt, kan het een moie vorm van personeelsbeleid zijn. Het kan fijn zijn om je werk aan te passen op een manier die op dat moment bij je leven past.’

Helpen bij verlies en verdriet – oktober 2017

Een gids voor het gezin en de hulpverlener
Manu Keirse, 2017, Lannoo (volledig nieuwe editie)

Verplichte kost voor iedereen, kun je wel zeggen. Allemaal maken we mee dat mensen in onze omgeving geconfronteerd worden met een ingrijpend verlies. Of het nu in privé-situaties is of op het werk. Of het gaat om een overlijden, het verlies van persoonlijke mogelijkheden of om het verlies van je baan. En ook zélf worden we van tijd tot tijd geconfronteerd met een heftig verlies.
Met dit boek wil Manu Keirse – na 50 jaar ervaring met dit onderwerp – de lezer sterker maken om hiermee om te gaan. De belangrijkste boodschap van dit boek noemt hij het belang van luisteren: ‘Eerst, en vooral moet je luisteren. En daarna moet je luisteren. En als je dit hebt gedaan, probeer dan nog eens te luisteren.’
Keirse behandelt in 31 hoofdstukken een grote verscheidenheid aan soorten verlies. Aan bod komen onder meer het verlies van familieleden, verlies van werk, verlies waar asielzoekers mee te maken krijgen enz. Én, heel prettig, elk hoofdstuk sluit af met heel praktische tips, voor degene die het verlies lijdt én voor de omgeving. Met die tips wordt dit boek tot een heel praktische handleiding, waar je gemakkelijk nog eens iets in naleest. Een aanrader!

 

50+ en afgeschreven – maart 2016

50+ en afgeschreven
H.Hattink – B. Hattink – T. Bovenberg, 2013, Van Gorcum

De titel van dit boek doet vermoeden dat de strekking ervan niet positief is. Feitelijk is dat ook zo, en tòch is het lezen ervan zeer de moeite waard.
De schrijvers schetsen de actuele situatie op de arbeidsmarkt, waarbij we geacht worden langer door te werken maar tegelijkertijd eerder ‘oud’ worden bevonden en worden afgeschreven.
Ondanks die zware boodschap doen de schrijvers veel zinvolle aanbevelingen aan verschillende partijen die actief zijn op de arbeidsmarkt: de politiek, de arbeidsorganisaties, de media, en – heel belangrijk – de 50-plussers zelf. De centrale boodschap hierbij is: focus je niet op wat je als 50-plusser hebt opgebouwd, maar op wat je als 50-plusser te bieden hebt. En ben bereid steeds weer nieuwe stappen te zetten.
Een lezenswaardig boek dat niet alleen de realiteit schetst waar 50-plussers zich mee geconfronteerd zien, maar ook de realiteit die jongeren op de arbeidsmarkt aantreffen. Die actualiteit vraagt van alle betrokkenen een grote flexibiliteit én veel creativiteit om een manier te vinden waarop de kwaliteiten van verschillende generaties werkenden in de toekomst volop benut kunnen worden.

Aan de slag met verlies – maart 2014

Aan de slag met verlies
Coachen bij veranderingen op het werk

Riet Fiddelaers-Jaspers / Jacob van Wielink – 3e druk, 2013

Op de werkvloer kun je veel soorten verlies tegenkomen: persoonlijk verlies en werkgerelateerd verlies. Dit boek gaat over het effect van verlies op en om het werk, en hoe collega’s, leidinggevenden en managers daar het best mee om kunnen gaan. Maar zeker ook voor degenen die een verlies lijden, is het een lezenswaardig boek.
Het geeft praktische tips, die zowel leidinggevenden als anderen op de werkvloer helpen om er voor elkaar te zijn.
Aan leidinggevenden wordt bijvoorbeeld duidelijk gemaakt dat – in het geval van werkgerelateerd verlies – de keerzijde van weerstand tegen verandering vaak voortkomt uit een grote loyaliteit ten opzichte van het bedrijf. Vanuit dit bewustzijn lukt het beter om werknemers serieus te nemen, ze de aandacht te geven die nodig is, en ze te begeleiden naar een nieuwe situatie.
En zo wordt aan werknemers duidelijk gemaakt dat het gemis van de situatie uit het verleden er mag zijn, dat er niets mis is met het rouwen om wat is geweest. Vervolgens worden er allerlei praktische tips gegevens om hier zo goed mogelijk mee om te gaan en om aan een nieuwe toekomst te bouwen.

 

Werken aan je veerkracht voor veertigers en vijftigers – nov 2013

Generatie V

Yolanda Buchel en Sandra van der Maarel

Een energie-gevend boek voor veertigers en vijftigers. Centrale gedachte: je staat op een kruispunt in je leven, waar kies je voor: doorgaan in het vertrouwde of nieuwe wegen ingaan.
En hoe doe je dat?
Hoewel het boek misschien onevenredig veel succesverhalen vermeldt, is de boodschap helder en goed onderlegd: Wil je met plezier en voldoening de tweede helft van je leven doorlopen, dan vraagt dat veerkracht en de bereidheid om opgebouwde routines te doorbreken.
Met veel oefeningen en praktische tips, een aanrader!

Van Duuren Psychologie ISBN 978-90-8965-190-7

Vrouwen, Werk & Overgang – okt 2013

Uit recent onderzoek blijkt dat ruim een derde van het ziekteverzuim van vrouwen tussen de 44 en 60 jaar te maken heeft met overgangsklachten. Volgens de onderzoekers kan preventie en behandeling van de klachten veel winst opleveren, verder onderzoek moet dat bevestigen. Momenteel loopt er aan de Universiteit van Tilburg een grootschalig onderzoek naar hoe vrouwen de overgang zowel fysiek als psychisch beleven. Daartoe worden acht jaar lang werkende vrouwen gevolgd.
Een prettig leesbaar en luchtig boek dat de perikelen rond overgang bespreekbaar wil maken: Hormonologen van Yvonne van den Hurk
Arbeiderspers ISBN 978 90 29578448

Je 2de Carrière – sep 2013

nieuwe loopbaankeuzes voor 45-plussers na herbezinning of ontslag.
BigBusinessPublishers ISBN 978 94 91757006

Een positief denk- en doeboek voor de hoger opgeleide 45-plusser die op zoek is naar werk of naar ánder werk. Vol tips, oefeningen, artikelen en ervaringsverhalen. Het helpt je om uit te zoeken wat op dit moment een goede stap voor je kan zijn en wie je daarbij zou kunnen helpen. Het stimuleert je om eens op een andere manier naar je situatie kijken en onderstreept het belang van het jezelf steeds maar weer bevragen. Én het schetst onze veranderende maatschappij, waarin vaste banen niet meer vanzelfsprekend zijn…

Goed nieuws voor de 50-plusser – 20 feb 2013

‘Sterke kanten 50-plusser onderschat’, zo luidt de kop boven een artikel van Nando Troost in de Volkskrant van dinsdag 19 februari 2013.
En daaronder: ‘[…] juist in deze moeilijke tijden kan hun veerkracht en gretigheid een groot voordeel zijn’. Wat blijkt uit onderzoek dat TNS Nipo in opdracht van uitzendbureau Tempo-Team heeft uitgevoerd?
De jongere generatie gaat minder goed met moeilijke tijden om, terwijl oudere werknemers juist veerkrachtiger blijken te zijn. ‘Dat wil zeggen dat oudere werknemers over meer flexibiliteit een aanpassingsvermogen beschikken. Door hun jarenlange ervaring blijven ze rustiger, houden ze overzicht en denken in oplossingen’, stellen de onderzoekers.
De hoogste tijd dus voor een bijstelling van het beeld van de oudere werknemers, want dat sluit vaak niet aan bij deze realiteit! Ruim baan voor de 50-plusser!