Aan de slag met verlies – maart 2014

Aan de slag met verlies
Coachen bij veranderingen op het werk

Riet Fiddelaers-Jaspers / Jacob van Wielink – 3e druk, 2013

Op de werkvloer kun je veel soorten verlies tegenkomen: persoonlijk verlies en werkgerelateerd verlies. Dit boek gaat over het effect van verlies op en om het werk, en hoe collega’s, leidinggevenden en managers daar het best mee om kunnen gaan. Maar zeker ook voor degenen die een verlies lijden, is het een lezenswaardig boek.
Het geeft praktische tips, die zowel leidinggevenden als anderen op de werkvloer helpen om er voor elkaar te zijn.
Aan leidinggevenden wordt bijvoorbeeld duidelijk gemaakt dat – in het geval van werkgerelateerd verlies – de keerzijde van weerstand tegen verandering vaak voortkomt uit een grote loyaliteit ten opzichte van het bedrijf. Vanuit dit bewustzijn lukt het beter om werknemers serieus te nemen, ze de aandacht te geven die nodig is, en ze te begeleiden naar een nieuwe situatie.
En zo wordt aan werknemers duidelijk gemaakt dat het gemis van de situatie uit het verleden er mag zijn, dat er niets mis is met het rouwen om wat is geweest. Vervolgens worden er allerlei praktische tips gegevens om hier zo goed mogelijk mee om te gaan en om aan een nieuwe toekomst te bouwen.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *